Begeleiding

Leerlingen van Spring High zullen van meet af aan betrokken worden bij hun leren en groeien. Daartoe zullen zij zelf, en in samenspraak met hun coach, hun eigen leerdoelen vorm geven.

Op de leerdoelkaarten geeft de leerling  aan wat hij al weet en kan en wat hij heeft gedaan. In feite is het samenstellen van leerdoelen een vorm van gedocumenteerd reflecteren: nadenken over wat er gedaan is en aangeven waarom er iets gedaan is. In welke vorm de leerling zijn reflecties documenteert, is afhankelijk van de voorkeur van de leerling, maar ook van de doelen van de reflectie.

Ouders worden nauw betrokken bij het bespreken en presenteren van de gestelde en behaalde leerdoelen. Een leerling leert zichzelf en zijn talenten kennen en ontdekken en kan met trots en passie erover vertellen.