Docenten

Het team van Spring High zorgt voor een leergemeenschap waarbinnen het onderwijs vakoverstijgend wordt aangeboden aan zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs leerlingen.

Het onderwijsprogramma zal bovendien rekening houden met en zich aanpassen aan maatschappelijke en onderwijskundige inzichten. Lessen, modules en excursies zullen voor leerlingen betekenisvol worden gemaakt. Het team werkt samen met de leerlingen aan hun eigen geformuleerde leerdoelen. Het behalen van deze leerdoelen kan de leerling onder andere bewijzen door opdrachten te maken die zijn aangedragen door de docent, maar ook aan de hand van zelf bedachte en opgezette projecten.

De teamleden van Spring High zijn in staat om het onderwijs in relatie te brengen met het dagelijks en maatschappelijk leven. Voor teamleden van Spring High staat het leren van de leerling bovenaan. Zij begeleiden de leerlingen optimaal en dagen hen uit om net dat stapje extra te zetten.

 

Het team van Spring High maakt samen de school en het onderwijs. De teamleden voelen de speelruimte om op basis van hun expertise en ervaring het onderwijsprogramma samen te stellen en te ontwikkelen.