Onderwijs

Het onderwijs van Spring High is kwalitatief, innovatief en ontwikkelingsgericht:

1)    Het basiscurriculum bestaat uit twee onderdelen: de ‘losse vakken’ en de domeinen Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Sport, Lifestyle & Bewegen en Taal & Cultuur.

In vakken worden de leerdoelen voor taalvaardigheid (Nederlands en Engels), rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid en burgerschap opgenomen. In kennisdomeinen de leerdoelen die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen.

 

2) Het onderwijs geven wij vorm aan de hand van onze leerdoelkaarten. In samenspraak met de docent bepaalt de leerling zijn of haar positie of niveau op de leerdoelkaart en wordt het duidelijk welke stappen ze moeten zetten om op een hoger niveau te komen.