Persoonsvorming

Het doel van ons onderwijs is niet alleen de zelfontplooiing te ontwikkelen maar ook oog te hebben voor de kwaliteit van het deelnemen aan de samenleving en de kwaliteit van de interacties tussen mensen. Voor het ontdekken van talenten, interesses en het leren maken van keuzes nemen leerlingen ook zelf het initiatief om projecten en onderzoeken aan te dragen. 

De leerlingen van Spring High leren onder andere in beweging en door sport & spel vaardig te communiceren, samen te werken, hun posities en verschillende rollen in te nemen en te kennen, door te zetten en met verlies en tegenslag om te gaan. Het leren in en door beweging bereidt onze leerlingen voor op een gezond en vitaal leven.