School als oefensamenleving

Om de leerlingen van Spring High mee te nemen in hun persoonsvorming en hen een moreel oordeelsvermogen mee te kunnen geven, maken wij de school als oefensamenleving. Ons onderwijs kent ook een sterke internationale focus, met als doel leerlingen op te leiden tot bewuste wereldburgers. Voor het openstaan voor andere culturen is het belangrijk dat leerlingen weten wie zij zijn en wat hun achtergrond is. Wij proberen onze leerlingen zowel binnen als buiten onze schoolmuren te laten leren en ontdekken over de wereld, de samenleving en zichzelf. Excursies in binnen- en buitenland zijn dan ook een vast onderdeel van ons programma. Ook uitwisselingen met scholen in het buitenland en internationale contacten zullen op termijn tot ons onderwijs behoren. De leergemeenschap Spring High vraagt van zowel leerlingen als docenten een positieve bijdrage om Spring High als gemeenschap te doen slagen. Wij vinden het belangrijk om samen op te trekken en samen te leren. Verschillen tussen leerlingen en docenten juichen wij toe. Zo leren onze leerlingen voor later.