Pedagogische visie

Binnen ons onderwijs op Spring High zijn wij ons terdege bewust van het feit dat wij onze leerlingen voorbereiden op een leven als lid van onze maatschappij en van onze 21ste eeuwse wereld. Om later volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij en een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan deze maatschappij is het van belang dat onze leerlingen kennis krijgen (en hebben) van tradities, gebruiken en gewoonten van onze gemeenschap.

Binnen de schoolcultuur van Spring High hebben wij voor zowel het leren, het leven en het werken dezelfde doelstellingen:

·         bevorderen van sociaal-emotionele veiligheid

·         ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties

·         overdragen van (gemeenschappelijke) waarden en normen

·         voorbereiding op burgerschap

 

 

 

 

Binnen Spring High zijn wij allen, leerlingen, teamleden en ook ouders onderdeel van een gemeenschap. Het pedagogisch handelen van het team heeft dan de volgende uitgangspunten:

·         onderlinge verbondenheid (over grenzen heen, diversiteit omarmend)

·         waardering voor ieders talenten en kwaliteiten (vormen van persoonlijkheid)

·         ruimte voor autonomie, creativiteit en nieuwsgierigheid

·         vrijheid in gebondenheid/duidelijkheid en structuur

·         in beweging, door middel van inspirerend en uitdagend onderwijs

·         samen werken, samen leren, samen leven