Aanmelden nieuwe leerlingen VO klas 1 (2021/2022)

Heb je VMBO-t , HAVO of  VWO advies, dan kan jouw ouder/verzorger je aanmelden bij Spring High.

De aanmeldingen verlopen dit jaar digitaal. Aanmelden kan van 7 t/m 17 maart. Ga voor meer informatie over de aanmeldprocedure naar https://www.voschoolkeuze020.nl/

Zodra je bent aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling. We doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als het advies naar ons oordeel goed onderbouwd is op basis van deze gegevens, is de leerling op alle Amsterdamse scholen die mavo, havo en vwo aanbieden toelaatbaar. Als het advies niet naar behoren is onderbouwd, nemen we contact op met de basisschool.

Wij hebben plaats voor 75 nieuwe leerlingen. Op 7 april  is de loting & matching bekend. Op woensdag 29 juni wordt voor alle geplaatste leerlingen een kennismakingsmiddag georganiseerd. Dit is je eerste echte kennismaking met Spring High, de details over deze middag volgen later.

 

Aanmelden zij-instroom

 

Aanmelden voor zij-instroom is bij ons mogelijk voor groep 7 of 8 en klas 2 of 3. Heb je interesse om aan te melden, stuur dan een mail met je contactgegevens, de groep/klas waarvoor je aan zou willen melden met daarbij een korte toelichting naar info@springhigh.nl. Daarna zal iemand van Spring High contact opnemen.

We zullen, als er (waarschijnlijk) plaats is, de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en u informeren over de mogelijkheden voor zij-instroom.

 

Kinderen groep 1 t/m 6

 

Wij bieden onderwijs aan voor kinderen vanaf groep 7. Voor jongere kinderen bestaat er de mogelijkheid het Spring High onderwijs te volgen op onze andere locatie: Spring High GO. Klik op onderstaande link voor meer informatie over die locatie.

Spring High GO