Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het onderwijs zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam. Zij hebben een specifieke taak wanneer het gaat om klachten op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld, radicalisering en discriminatie. Zij kunnen informatie geven, adviseren over eventueel te nemen stappen of ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Ook kunnen zij bijstaan bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs behandelen deze klachten met de grootste zorgvuldigheid en nemen geen actie zonder instemming van de melder. Leerlingen, ouders, docenten en andere bij de school betrokkenen die met genoemde klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik ligt er voor de scholen een verplichting om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is dagelijks tijdens kantooruren te bereiken op: 0900-1113111 

Externe vertrouwenspersoon