Medezeggenschap

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen 2 gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). 1 voor het basisonderwijs (PO) en 1 voor voortgezet onderwijs (VO).

Medezeggenschapsstatuut

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Bekijk Medezeggenschap statuut

Medezeggenschapsreglement

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR PO en van de GMR VO. Het medezeggenschapsreglement voor de GMR VO beschrijft onder meer de omvang en samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de GMR.

Bekijk Reglement GMR VO (PDF)