Medisch

Een leerling komt 's morgens gezond op school en krijgt tijdens de lessen last van hoofd- of buikpijn. Of de leerling wordt bijvoorbeeld gestoken door een wesp. Ouders die de school vragen om hun zoon of dochter medicijnen te verstrekken. Of een medische handeling uit te voeren, zoals het meten van de bloedsuikerspiegel.

Hoe gaan we met hiermee om? Het protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen geeft richtlijnen hoe scholen in dit soort situaties kunnen handelen.

Bekijk protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen