Curriculum en rooster

Ons onderwijs wordt veelvuldig thematisch aangeboden. Het schooljaar is in drie perioden van ongeveer 12 weken verdeeld. Per trimester hebben wij een overkoepelend thema waarbinnen leerlingen hun leerdoelen per domein vaststellen. In de ochtend volgen leerlingen een carrousel zodat zij binnen alle domeinen aan de leerdoelen in samenspraak met de docent kunnen werken. In de middag kunnen leerlingen op het leerplein zelfstandig verder werken. De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van ‘hoorcolleges’, als lid met een speciale opdracht binnen een samenwerkgroep, binnen of buiten de school, middels het uitvoeren van onderzoek, of 'gewoon' bij het volgen van instructie.

Soms hebben wij bovenop ons thema ook aparte projecten, denk bijvoorbeeld aan het draaien van de Spring High Kantine. Deze projecten passen binnen het kerncurriculum en kunnen langere perioden beslaan.

 

Het jaar is ingedeeld perioden van 12 weken. Elke periode behandelt een thema. Na (en binnen) ieder thema wordt de voortgang van de leerlingen geëvalueerd en besproken met de leerlingen en twee keer per jaar voeren ouders, coach en leerling een uitgebreid voortgangsgesprek onder regie van de leerling zelf. Ook twee keer per jaar ontvangt de leerling (en de ouders/verzorgers) een uitgebreid verslag over de voortgang en de resultaten. De dag begint om 8.30 uur en eindigt uiterlijk om 15.00 uur. Woensdag eindigt de lesdag om 12.00

 

Voorbeelden van thema’s en projecten kunnen zijn: interieur, duurzaamheid en vitaliteit (voeding/kringloop/milieu), ontdekking en cultuur, creatief en beweging, innovatie, samenleving.

 

Hier vind je een overzicht van hoe de week er nu uit ziet voor de leerling. Het leerplein is de vaste basis van de leerlingen. Vanuit daar gaan zij naar de verschillende lessen. Groepen voor de lessen zijn in wisselende samenstelling. Soms op leeftijd en soms op niveau of gewoon iedereen door elkaar.