Vertrouwenspersonen

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.

De vertrouwenspersonen van Spring High zijn:

Tessa du Mee: t.dumee@springhigh.nl
Dirk-Jan van Dijk: d.vandijk@springhigh.nl

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw:

Op de volgende site stellen deze externe vertrouwenspersonen Alice Vlottes en Jac Reus zich voor: https://www.espritscholen.nl/home/over-esprit/klachten-en-integriteit/externe-vertrouwenspersoon/