Informatie profielkeuze Spring High

In de bovenbouw heb je een profiel gekozen. Je werkt dan nog steeds aan de hand van leerdoelen, je verzamelt bewijsstukken, waar je feedback op krijgt. Dus eigenlijk verandert er niet zoveel met de onderbouw.

Maar je maakt ook toetsen waar je een cijfer voor krijgt, die cijfers tellen mee voor je eindexamen. Dit noem je schoolexamen (SE). Het schoolexamen telt voor 50% mee en wordt beschreven in het PTA. Het centraal examen (CE) telt ook voor 50% mee. Sommige vakken zijn voor het SE en CE, andere vakken alleen voor het SE.

Via onderstaande link vind je meer informatie over de profielkeuzes en het PTA.

Informatie Profielkeuze Spring High 

PTA VMBO-tl 4e jaar

PTA HAVO 5e jaar

PTA VWO 6e jaar