Wie is wie

Vertrouwenspersonen 
Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. De vertrouwenspersoon van Spring High is:

Mevrouw N. Plaisier n.plaisier@springhigh.nl

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwensperoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw.

Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersonen. Lees hier meer over de externe vertrouwenspersonen.

Medewerkers