Ziekte en verlof

Ziekte
Ziekmeldingen dienen door een ouder/verzorger dagelijks voor 8.30 uur doorgegeven te worden. Dit kan telefonisch (020 5893038) of per mail (absentie@springhigh.nl). 

Bezoek aan huisarts, tandarts, etc.
Bezoeken aan een (huis)arts, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut, etc. dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden; wanneer dit niet mogelijk is, moet dit van tevoren aan school worden gemeld door een ouder/verzorger op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.