Aanmelding zij-instroom

Aanmelden voor zij-instroom is bij ons mogelijk voor groep 7 of 8 en klas 2 of 3. U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor zij-instroom door een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier te sturen naar info@springhigh.nl

We starten met de behandeling van de aanmeldingen voor zij-instroom vanaf mei 2019. Vanaf dat moment zullen we, als er (waarschijnlijk) plaats is, de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een intakegesprek en u informeren over de mogelijkheden voor zij-instroom.