Aanmelden nieuwe leerlingen

Je kan je aanmelden bij Spring High op de volgende dagen (let op: Spring High moet dan wel op nummer 1 staan):

Maandag 5 maart t/m donderdag 8 maart tussen 10.00- 16.00

Vrijdag 9 maart tussen 10.00 – 14.00

Maandag 12 maart t/m donderdag 15 maart tussen 10.00- 16.00

Vrijdag 16 maart tussen 10.00 – 14.00

 

Via aanmelden@springhigh.nl kun je een afspraak maken voor  de aanmelding.

 

 

Als je je op Spring High komt aanmelden dan vul je tevens het aanmeldingsformulier van Spring High in. Graag van te voren invullen op de website van Spring High, dit kan vanaf maandag 29 januari.

 

Het is belangrijk dat je de volgende documenten bij je hebt als je je komt inschrijven:

·        het officiële aanmeldformulier voortgezet onderwijs met het schooladvies

·        de ingevulde en ondertekende voorkeurslijst

·        een kopie van het paspoort/ ID kaart van zowel leerling als ouders of een uittreksel uit het bevolkingsregister

 

Zodra je bent aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling. We doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als het advies naar ons oordeel goed onderbouwd is op basis van deze gegevens, is de leerling op alle Amsterdamse scholen in het mavo, havo en vwo toelaatbaar. Als het advies niet naar behoren is onderbouwd, nemen we contact op met de basisschool.

 

Wij hebben plaats voor 75 nieuwe leerlingen. Op 5 april  is de loting & matching bekend. Op dinsdag 26 juni worden alle geplaatste leerlingen uitgenodigd voor de kennismaking. Dit is een eerste echte kennismaking Spring High, de middag duurt van 13.00- 15.00.