Aanmelden nieuwe leerlingen VO klas 1 (schooljaar 2020/2021)

Heb je VMBO-t , HAVO of  VWO advies, dan kan jouw ouder/verzorger je aanmelden bij Spring High.

De aanmeldingen verlopen dit jaar digitaal. Ga voor meer informatie over de aanmeldprocedure naar https://www.voschoolkeuze020.nl/

Zodra je bent aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling. We doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als het advies naar ons oordeel goed onderbouwd is op basis van deze gegevens, is de leerling op alle Amsterdamse scholen die mavo, havo en vwo aanbieden toelaatbaar. Als het advies niet naar behoren is onderbouwd, nemen we contact op met de basisschool.

Wij hebben plaats voor 75 nieuwe leerlingen. Op 8 april  is de loting & matching bekend. Op woensdag 30 juni wordt voor alle geplaatste leerlingen een kennismakingsmiddag georganiseerd. Dit is je eerste echte kennismaking met Spring High, de details over deze middag volgen later.