Aanmelden nieuwe leerlingen VO klas 1

Jouw ouder/verzorger kan je aanmelden bij Spring High op de volgende dagen (let op: Spring High moet dan wel op nummer 1 staan):

Van 4 t/m 14 maart 2019 op maan-, dins-, of donderdagen tussen 9.00- 16.30

Kom langs en vraag naar Lisauke Meijer.

Mocht je verhinderd zijn en op een ander moment langs willen komen, neem dan even contact op (020-5893038) voor het maken van een andere afspraak.

 

Het is belangrijk dat je de volgende documenten bij je hebt als je je komt inschrijven:

  • het officiële aanmeldformulier voortgezet onderwijs met het schooladvies
  • de ingevulde en ondertekende voorkeurslijst
  • Paspoort of ID kaart van leerling
  • het aanmeldformulier van Spring High. Graag van te voren invullen

Zodra je bent aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling. We doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als het advies naar ons oordeel goed onderbouwd is op basis van deze gegevens, is de leerling op alle Amsterdamse scholen in het mavo, havo en vwo toelaatbaar. Als het advies niet naar behoren is onderbouwd, nemen we contact op met de basisschool.

 

Wij hebben plaats voor 75 nieuwe leerlingen. Op 5 april  is de loting & matching bekend. Op woensdag 26 juni wordt voor alle geplaatste leerlingen een kennismakingsmiddag georganiseerd. Dit is je eerste echte kennismaking met Spring High, de middag duurt van 13.00- 15.00.